DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG THÁNG
Họ và Tên Số điện thoại Tổng điểm Tháng Giải thưởng
Lê Văn Duy 01242444xxx 780600 12/2014 Samsung Galaxy S4
Lê Văn Duy 01242444xxx 780600 12/2014 Samsung Galaxy S4
Nguyễn Văn Muốn 0913856xxx 88800 05/2014 01 Điện thoại Nokia Lumia 720
Nguyễn Hoàng Bảo Yến 01234879xxx 982900 04/2014 01 Điện thoại Sony Xperia V-LT 251
Phan Văn Chiến 01257870xxx 982900 03/2014 Samsung Galaxy S4
Phan Văn Thắng 01234879xxx 1255600 02/2014 IPhone5S
Phan Văn Chiến 01234879xxx 1492300 01/2014 Tivi 3D LED SONY tri gia 30 trieu
Lê Văn Duy 0946301xxx 780600 12/2013 Samsung Galaxy S4
Nguyễn Hoàng Sơn 01242541xxx 1407400 11/2013 Xe máy SH mode (50 tr)
Từ khóa: Tin tức phụ nữ, Nhà đẹp, Món ngon mỗi ngày, Tình yêu giới tính, Hình ảnh đẹp, Tin tức